Våra partner

Tillsammans levererar vi unika lösningar och kvalitetstjänster!

bookdialysis.com samarbetar med globala ledare och framgångsrika företag inom njursjukvård, vilket förbättrar livskvaliteten för dialyspatienter över hela världen. Vi är oerhört stolta över våra partnerskap med njurpatientföreningar världen över som stödjer vår vision och genom sin insikt gör det möjligt för oss att kontinuerligt uppgradera våra lösningar.

Alla våra partnerskap har en gemensam nämnare för att göra det möjligt för patienter att vara mobila under dialys, genom innovativ teknik och integrerade lösningar.