Orsaker till kronisk njursjukdom (CKD)

Att förstå orsakerna till kronisk njursjukdom (CKD) är viktigt för att förebygga och hantera detta tillstånd.

Vilka är de främsta orsakerna till kronisk njursjukdom?

Enligt den tredje nationella hälso- och näringsundersökningen (NHANES III), en av de mest omfattande källorna till epidemiologiska data om CKD kan nära 11 % av den vuxna befolkningen ha någon grad av sjukdomen.

Studier tyder på att genom att identifiera och behandla CKD tidigt, patienter är mindre benägna att behöva njurersättningsterapi, såsom hemodialys eller till och med en njurtransplantation. Uppgifterna visar ändå att CKD ofta ignoreras i sina tidigaste skeden när det fortfarande är behandlingsbart. Detta beror vanligtvis på avsaknaden av några speciella symtom eller uppföljning.

Nyckeln till att undvika njursjukdom är förebyggande vård så det är avgörande att öka medvetenheten om vad som kan vara orsaken till CKD.

Några av de vanligaste orsakerna till CKD