Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur d.VENTURES International AB (hädanefter: "d.VENTURES") samlar in, använder och avslöjar personuppgifter om medicinska anläggningar och plattformsanvändare (hädanefter gemensamt: "Användare eller användare") med plattformen bookdialysis.com (hädanefter: "Plattformen"). I syftet med denna policy avser personuppgifter all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ, även indirekt, genom hänvisning till annan information.

Den personuppgiftsansvarige är d.VENTURES, reg. nr. 559345-9240, Hyllie Boulevard 53, SE 215 37 Malmö, Sverige. Telefonnummer: +1 877-394-6045. E-post: .

d.VENTURES har utsett ett dataskyddsombud som kan nås med ovanstående kontaktinformation, eller via e-post:

1. INSAMLAD INFORMATION

Tillgodosedd information

d.VENTURES samlar in information som användaren delar via plattformen. Följande information som tillhandahålls av användarna samlas in:

 • Kontoinformation: namn, e-post och andra uppgifter om användaren enligt användarkontot;
 • Profilinformation: Användarnas profilinformation som till exempel: namn, e-post, telefon, namn på hemsjukvårdsinrättningen och kontaktuppgifter, kön, födelsedatum, innehavare av European Health Insurance Card (EHIC) eller inte, serologistatus och liknande; sjukvårdsinrättningars profiluppgifter såsom: sjukvårdsinrättningens namn, adress, kontaktpersonens namn, webbadress, telefonnummer, e-post, momsnummer, behandlingar, behandlingarnas pris och ersättningssatser som de statliga myndigheterna fått för varje behandling, godkännande av European Health Insurance Card (EHIC), intagning av HIV-patienter, Hepatit B- och C-patienter, beskrivning av sjukvårdsinrättningen, beteckning om det är en oberoende sjukvårdsinrättning eller medlem av en grupp, intyg från sjukvårdsinrättningen, accepterade betalningsmetoder , tillgänglighetsöversikt, foton av sjukvårdsinrättningen och liknande;
 • Kommunikation: kommunikation via alla verktyg som tillhandahålls av plattformen som publiceras av användarna;
 • Betalningsdata: finansiell information om sjukvårdsinrättningen (kreditkortsinformation);
 • Övriga uppgifter: på annat sätt tillhandahållit information av användarna till d.VENTURES när de fyller i ett formulär, genomför en sökning, genom att uppdatera eller lägga till information till användarkontot, svara på undersökningar, kommunicera med plattformens supportteam via chatt, e-post eller telefon, deltar i kampanjer eller använder andra funktioner i plattformen och information som erhålls från användare på begäran från d.VENTURES såsom drifttillstånd för den medicinska anläggningen.
Automatiskt insamlad information

d.VENTURES samlar automatiskt in följande information från Plattformen om tjänsterna och hur de används:

 1. Användning: information om användarens interaktion med plattformen - besökta sidor eller annat innehåll som visas, sökningar, bokningar, tillgänglighetskontroller, bokningar och andra åtgärder på plattformen;
 2. Plats: allmän information om användarens plats;
 3. Loggdata: information om när Plattformen används, hur den används, IP-adress, åtkomsttider, hård- och mjukvaruinformation, enhetsinformation och liknande.
Information insamlad från tredje part

d.VENTURES kan samla in godkänd information t.ex. recensioner och betyg av den medicinska anläggningen, som publiceras på plattformen och är synlig för andra inloggade användare.

Information som samlas in vid anmälan till nyhetsbrevet

Om du ger oss din e-postadress, i syfte att ta emot nyhetsbrev utan att skapa ett användarkonto, kommer d.VENTURES att lagra informationen säkert och endast använda den i syfte att förse dig med nyhetsbreven. Din e-postadress kommer inte att delas med någon tredje part. Du kan avbryta prenumerationen när som helst genom att maila oss på . Du kommer inte längre att få nyhetsbreven och din e-postadress kommer att raderas.

2. COOKIES

När du använder våra tjänster kan d.VENTURES samla in data om dina enheter med hjälp av cookies och annan liknande teknik. Webbplatsen kan även innehålla cookies och liknande teknologier från tredje part. Du kan få mer information här och även lära dig hur du hanterar cookies i slutet av detta dokument.

3. SYFTE MED ANVÄNDNING AV INSAMLAD INFORMATION OCH RÄTTSLIG BAS

d.VENTURES lagrar och bearbetar information om Användare för att möjliggöra kontroller av behandlingstillgänglighet, bokning av bokningar via Plattformen och för att förbättra Plattformen, och i synnerhet för att:

 1. möjliggör åtkomst och användning av plattformens funktioner;
 2. möjliggöra kommunikation mellan användare och med d.VENTURES;
 3. driva, skydda och förbättra plattformen och användarupplevelsen;
 4. anpassa och anpassa användarens upplevelse genom att betygsätta sökresultat, visa annonser baserat på användarnas sökning, bokningshistorik och preferenser;
 5. tillhandahålla kundservice;
 6. skicka service- eller supportmeddelanden/e-postmeddelanden såsom uppdateringar, säkerhetsvarningar, kontoaviseringar, bokningar, tillgänglighetssvar och bokningsbekräftelser;
 7. något annat syfte som godkänts och godkänts av användaren.

d.VENTURES lagrar och bearbetar också information om Användare för att skapa och underhålla en säker miljö, och i synnerhet för att:

 1. upptäcka och förhindra bedrägeri, spam, missbruk, säkerhetsincidenter och annan skadlig aktivitet;
 2. följa rättsliga skyldigheter;
 3. lösa tvister med vilken användare som helst;
 4. implementera användarvillkor och andra policyer.

d.VENTURES lagrar och behandlar information om Användare för reklam- och marknadsföringsändamål och i synnerhet för att:

 1. skicka reklammeddelanden/meddelanden, marknadsföring, reklam och annan information till användarna som kan vara av intresse för användarna baserat på insamlad information om deras preferenser;
 2. anpassa, mäta och förbättra reklam;
 3. administrera undersökningar, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter eller evenemang som sponsras och hanteras av d.VENTURES.

I allmänhet är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter informerat samtycke. När plattformen delar användardata med medicinska anläggningar är den rättsliga grunden att möjliggöra ingående eller fullgörande av ett avtal i användarens intresse. Det är d.VENTURES legitima intresse att behandla delar av personliga användningsuppgifter för att skydda och hålla plattformen säker.

4. LAGRINGSTID FÖR PERSONDATA

Personuppgifter som samlas in av d.VENTURES kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till Användarna via Plattformen och kommer att raderas permanent efter radering av kontot för medicinska anläggningar eller Användarkonto med Plattformen (nedan: “Konto”). Personuppgifter som har delats med sjukvårdsinrättningarna är under kontroll av sjukvårdsinrättningen och kommer att följa deras specifika lagringsschema.

5. DELNING OCH AVSLÖJANDE

Dela mellan användare och med medicinska anläggningar

För att underlätta bokningar kan d.VENTURES dela information med andra användare.

När en användare skickar in en bokningsförfrågan delas vissa uppgifter om honom/henne med sjukvårdsinrättningen, inklusive namn. När bokningen är bekräftad kommer d.VENTURES att dela kontaktuppgifter för Användaren och hjälpa till med att koordinera behandlingen och vice versa - när sjukvårdsinrättningen har en bekräftad bokning delas viss data med Användaren, såsom kontaktinformation.

Profiler och annan offentlig information

Användare kan publicera information som är synlig för andra användare, såsom:

 1. delar av Användarens offentliga profilsida såsom namn, medicinsk information, dvs. beteckning av medicinska behandlingar som är av intresse, beskrivning, plats, kontaktuppgifter och liknande;
 2. listningssidor för behandlingsinrättningar är offentligt synliga och innehåller information om namnet på den medicinska anläggningen, plats, behandlingsbeskrivning, behandlingspriser, sjukvårdsinrättningens certifiering, sjukvårdsinrättningens offentliga profilfoton med eller utan logotyp och all ytterligare information i samband med det angivna;
 3. efter att ha slutfört en bokning och behandling kan användare betygsätta och skriva recensioner om den medicinska anläggningen. Recensionerna blir en del av Användarnas tillgängliga profil som andra inloggade användare har tillgång till.
Tjänsteleverantörer

d.VENTURES använder tredjepartstjänsteleverantörer för att stödja tillhandahållandet av tjänster relaterat till Plattformen. Tjänsteleverantörer kan:

 1. hjälpa till med bakgrundskontroller, bedrägeriförebyggande, riskbedömning och backuptjänster;
 2. tillhandahålla kundservice och reklam;
 3. behandla betalningar;
 4. tillhandahålla teknisk assistans, utveckling, underhåll, support och förvaltning av plattformen.

De ovan angivna leverantörerna har begränsad tillgång till användarens information för att utföra dessa uppgifter på d.VENTURES vägnar, och är avtalsenligt skyldiga att använda den i enlighet med denna sekretesspolicy.

Säkerhet och efterlevnad av lag

För att följa lagen kommer d.VENTURES att samarbeta med myndigheter och brottsbekämpande tjänstemän och privata parter. d.VENTURES kommer att avslöja all information om Användare till relevanta statliga myndigheter och domstolar som det anser vara nödvändigt eller lämpligt för att svara på anspråk och rättsliga processer, för att skydda egendom och rättigheter för d.VENTURES eller en tredje part, för att skydda säkerheten för allmänhet eller någon person, eller för att förhindra eller stoppa aktivitet som vi kan anse vara, eller utgöra en risk för att vara, en olaglig, oetisk eller juridiskt handlingsbar aktivitet. d.VENTURES kommer att sträva efter att meddela Användare om dessa förfrågningar, om tillåtet.

Företagsöverlåtelser

Om d.VENTURES åtar sig eller är involverat i någon fusion, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar, konkurs eller insolvenshändelse, kan det sälja, överföra eller dela några eller alla av sina tillgångar, inklusive Användarnas information i samma syfte. tillhandahålla tjänsterna till användarna via plattformen. I händelse av att Användarens information överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy med olika syften med behandlingen, kommer d.VENTURES att meddela detta i förväg och be Användarna om samtycke.

Aggregerade data

d.VENTURES kan också dela aggregerad och anonymiserad information (information om användare kombinerad så att den inte längre identifierar eller refererar till en enskild användare) och icke-personligt identifierbar information för industri- och marknadsanalyser, demografisk profilering, marknadsföring och reklam och andra affärer syften.

6. ANVÄNDARENS AKTIVITETER

Åtkomst och redigering

Användare kan granska, uppdatera eller radera informationen genom att logga in på sitt konto och ändra inställningar och profil.

Radering av konto, dataradering och rättelse

För information om hur användaren kan ta bort sitt konto, bör hon/han besöka FAQ-sektionen på plattformen för instruktioner. Användaren ska notera att information som delas med andra (som recensioner eller foruminlägg) kan fortsätta att vara synlig på plattformen i samband med hennes/hans namn, även efter att deras konto har raderats.

Om Användaren önskar att någon personlig information permanent raderas från Plattformen, att all spridning av respektive personuppgifter ska upphöra eller att tredje parters behandling av respektive personuppgifter ska stoppas, ska hon/han kontakta d.VENTURES på och lämna in en sådan begäran.

Om användaren önskar att någon personlig information, inklusive informationen som lämnats på hans/hennes användarkonto, ska rättas, och hon/han inte har möjlighet att framgångsrikt ändra denna information på egen hand, ska respektive användare kontakta d.VENTURES på och lämna in en sådan begäran.

7. SÄKERHET

d.VENTURES implementerar och uppdaterar kontinuerligt administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas information mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring. Internet är dock inte en absolut säker miljö så d.VENTURES kan inte garantera säkerheten för överföring eller lagring av användarens information.

8. SAMTYCKE OCH ÄNDRINGAR

Användaren måste ge sitt samtycke för behandling, samt för gränsöverskridande överföringar av hans/hennes personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Samtycket kan återkallas när som helst. Konsekvensen av att användaren drar tillbaka sitt samtycke skulle vara oförmåga att använda plattformen.

d.VENTURES förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst i enlighet med denna bestämmelse. Om d.VENTURES gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer den reviderade integritetspolicyn att publiceras på plattformen med meddelandet som visas när användaren går in på kontot. d.VENTURES kommer också att meddela Användare om ändringen via e-post minst trettio (30) dagar före det datum då de träder i kraft. Om användaren inte håller med om den reviderade sekretesspolicyn kan hon/han säga upp användarkontot på bookdialysis.com. Om användaren inte säger upp sitt bookdialysis.com-konto före det datum då den reviderade integritetspolicyn träder i kraft, kommer fortsatt åtkomst eller användning av plattformen att utgöra ett godkännande av den reviderade sekretesspolicyn.

9. DINA RÄTTIGHETER

Detta är en sammanfattning av dina rättigheter som registrerad användare av plattformen:

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av sådana uppgifter.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om till exempel personuppgifterna inte längre är nödvändiga eftersom syftet med att behandla uppgifterna har slutförts).
 • Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte kan du alltid återkalla ditt samtycke.
 • Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att extrahera dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

10. KONTAKT

För alla frågor eller funderingar om denna integritetspolicy och samtycke till behandling av personuppgifter eller d.VENTURES informationshanteringspraxis som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som anges här, kan du kontakta d.VENTURES på:

d.VENTURES International AB
Hyllie Boulevard 53, SE 215 37 Malmö, Sweden
Telefon +1 877-394-6045

Du kan också maila d.VENTURES på eller .

11. KLAGOMÅL

Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer alltid att sträva efter att skydda och säkra din personliga information på bästa möjliga sätt. Om vi enligt din åsikt underlåter att göra det har du rätt att lämna in ett klagomål till den dataskyddsmyndighet du väljer, t.ex. en av EU:s myndigheter, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv.

Samtycke till behandling av personuppgifter

En användare som registrerar ett användarkonto (nedan: "Dataämne" ) på bokningsplattformen "bookdialysis.com" (hädanefter: "Plattform" ), ger härmed ett informerat samtycke (hädanefter: “Samtycke” ) till d.VENTURES International AB, ett bolag som etablerats och existerar enligt svensk lag, registreringsnummer 559345-9240 (hädanefter: “d.VENTURES” ), att behandla hans/hennes personuppgifter som tillhandahålls på Plattformen (nedan kallat : "Personliga uppgifter" ), i enlighet med d.VENTURES sekretesspolicy och följande villkor:

 1. Samtycket härav ges för behandling av personuppgifter med eller utan automatiserade medel.
 2. Samtycket härav ges för behandling av följande personuppgifter:

  • namn, e-post, telefon, namn på hemsjukvårdsinrättningen och kontaktuppgifter, kön, födelsedatum, information om den registrerade är innehavare av European Health Insurance Card (EHIC), serologisk status;
  • information om kostnader för bokad behandling av den registrerade som ska tillhandahållas av sjukvårdsinrättningen (totala kostnader för behandlingen som ådrar sig den registrerade som patient med icke-europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) och ersättningsbeloppet per registrerad behandling som europeisk Innehavare av sjukförsäkringskort (EHIC) som mottagits av sjukvårdsinrättningen från offentliga myndigheter, såväl som aggregerade uppgifter om genomförda och inställda bokningar via Plattformen, för en specifik registrerad och för en viss tidsperiod);
  • annan data som matas in på användarkontot och på annat sätt tillhandahålls av den registrerade till d.VENTURES när du fyller i ett formulär, genomför en medicinsk behandlingssökning, genom att uppdatera eller lägga till information på användarkontot,
  • information som tillhandahålls när du svarar på undersökningar, deltar i kampanjer, använder supportfunktionen eller använder andra funktioner i plattformen;
  • information erhållen från den registrerade på begäran av d.VENTURES;
  • allmän information om den tid och plats som den registrerade använde plattformen.
 3. Personuppgifter görs inte offentligt tillgängliga, förutom när den registrerade publicerar dem på de offentligt synliga funktionerna på plattformen som syftar till interaktionen mellan de inloggade användarna av plattformen.
 4. Syfte med behandling av personuppgifter:

  • möjliggöra kontroller av behandlingstillgänglighet, reservera bokningar och genomförande av bokningar via plattformen;
  • förbättra plattformen;
  • skapa och upprätthålla en säker miljö på plattformen; och
  • reklam och marknadsföring.
  Information om rättsliga grunder, se avsnitt 3 i integritetspolicyn.
 5. Behandling av personuppgifter kan involvera följande åtgärder: insamling, inspelning, systematisering, ackumulering, lagring, ändring (uppdatering, revision), hämtning, användning, radering, förstörelse, blockering, överföring (spridning, tillhandahållande, åtkomst), samt kors- gränsöverföring.
 6. Den gränsöverskridande överföringen av personuppgifter utförs genom att vidarebefordra vissa personuppgifter till den bokade medicinska anläggningen och valfritt till tredje parts tjänsteleverantörer inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för ovan angivna ändamål på uppdrag av d.VENTURES. Parterna som erhåller personuppgifter via gränsöverskridande överföring är bundna av d.VENTURES sekretesspolicy och standardavtalsklausuler som har fastställt lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. Icke desto mindre kan respektive parter vara föremål för lägre standarder för skydd av personuppgifter i sina länder jämfört med ursprungslandet för den registrerade, vilket innebär en högre risk för missbruk av personuppgifter.
 7. Personuppgifter behandlas tills användarkontot raderas eller tills den registrerade återkallar detta samtycke, beroende på vilket som inträffar först.
 8. Personuppgifterna förstörs omedelbart efter återkallande av detta samtycke eller radering av användarkontot.
 9. Den registrerade kan också återkalla detta samtycke för behandling av personuppgifter genom att skicka ett skriftligt meddelande till d.VENTURES på
 10. Om den registrerade återkallar sitt samtycke för behandling av personuppgifter, skulle följden av ett sådant samtycke bli raderingen av användarkontot och oförmågan att använda plattformen.
 11. Detta samtycke ska vara giltigt tills behandlingen av personuppgifterna avbryts enligt vad som anges i paragraf 9 i detta samtycke.

Cookie-information

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår plattform med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna plattform. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd. Denna plattform använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Observera att om du inte tillåter oss att placera cookies eller inaktivera cookies som vi använder, kan detta påverka din användarupplevelse när du är på plattformen. Du kan inaktivera cookies genom att använda din webbläsarinställningar, vänligen hänvisas till "Hur man förhindrar och/eller tar bort cookies" nedan. Om du ändrar dig om cookies kan du när som helst ändra inställningarna i din webbläsare och ta bort cookies från din enhet.

Vad är cookies

Cookies är filer eller bitar av information som kan lagras på din dator (eller andra internetaktiverade enheter, såsom en smartphone eller surfplatta) när du besöker en webbplats. En cookie kommer vanligtvis att innehålla namnet på webbplatsen som cookien kommer från, cookiens "livslängd" (dvs. hur länge den kommer att finnas på din enhet) och ett värde, som vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Vad vi använder cookies till

Plattformen använder absolut nödvändiga cookies som är nödvändiga för att plattformen ska fungera korrekt och som är absolut nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på plattformen och använda dess funktioner.

Plattformen använder också cookies som gör att vi kan optimera plattformens prestanda för att förbättra din webbplatsupplevelse och för att göra plattformen enklare att använda och för att bättre skräddarsy plattformen efter dina intressen och behov. Dessutom hjälper kakorna att påskynda dina framtida aktiviteter och upplevelser på plattformen genom att komma ihåg användarpreferenser som språk och teckenstorlek. Vi använder också cookies för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör att vi kan förstå hur människor använder plattformen och för att hjälpa oss att förbättra dess struktur och innehåll.

Information om cookies som används på Plattformen

Det finns tre typer av cookies på plattformen:
Beständiga cookies, sessionscookies och tredjepartscookies.

Beständiga cookies sparar en fil under en längre period på din dator och används till exempel med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen (hur länge kakan finns kvar på din enhet beror på hur länge eller “livslängd” för den specifika cookien och dina webbläsarinställningar).

Sessionscookies lagras tillfälligt i din dators minne när du besöker en webbplats och surfar på en sida, och används till exempel för att avgöra vilket språk du har valt. När du lämnar webbplatsen raderas sessionscookien.

Tredjepartscookies är cookies som tillhör andra domäner än den som visas i adressfältet, vilket öppnar upp potential för att spåra användarens webbhistorik. Vi använder Google Analytics och Ads, som även sätter cookies, för att få en bild av hur våra besökare använder Plattformen och vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem besökaren är.

Våra sociala medier länkar till AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem besökaren är. För mer information, se integritetspolicy.

Om Google Analytics

Vi använder ett verktyg som heter "Google Analytics" för att samla in information om användningen av plattformen. Google Analytics samlar in information som hur ofta användare besöker plattformen, vilka sidor de besöker när de gör det och vilka andra webbplatser de använde innan de kom till plattformen. d.VENTURES använder informationen vi får från Google Analytics för att underhålla och förbättra plattformens innehåll och tekniska prestanda för att erbjuda den bästa upplevelsen för webbplatsbesökaren. Google Analytics samlar in den anonymiserade IP-adress som tilldelats dig det datum du besöker plattformen. d.VENTURES kombinerar inte informationen som samlas in med hjälp av Google Analytics med annan personlig information. Googles möjlighet att använda och dela information som samlats in av Google Analytics om dina besök på plattformen är begränsad av Google Analytics användarvillkor och Googles sekretesspolicy.

Du kan förhindra att Google Analytics känner igen dig vid återbesök på plattformen genom att inaktivera cookies i din webbläsare. Du har också möjlighet att förhindra att data används av Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (kräver installation av ett webbläsartillägg]

Om Hotjar

Vi använder Hotjar för att förbättra vår webbplats och för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

När du besöker vår webbplats lagrar vi namnet på din internetleverantör (ISP), namnet på webbplatsen från vilken du besöker oss, de delar av webbplatsen du har besökt, hur mycket tid du spenderar på webbplatsen och information om Den enhet (typ av enhet, operativsystem, skärmupplösning, språk, land du befinner dig i och typ av webbläsare) du använde under ditt besök. När vi behandlar din IP-adress under tiden för ditt besök beskärs IP-adressen och anonymiseras därmed innan den skrivs över på våra servrar. Detta görs genom att eliminera den sista oktetten av din fullständiga IP-adress.

Hotjar använder cookies för att behandla information, inklusive information från standardloggar på internet, samt detaljer om besökarens beteendemönster fram till besöket hos oss. Detta görs för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse och för att underlätta användningen av vissa funktioner. Hotjar lagrar denna cookieinformation under en pseudonym användarprofil. Hotjar behandlar inte denna typ av information för att identifiera besökare, eller för att ytterligare matcha informationen till en enskild besökare. Om du inte vill att Hotjar ska behandla dina personuppgifter kan du välja bort Hotjar genom att följa de så kallade "Do Not Track"-instruktionerna på denna sida: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Hur man förhindrar och/eller tar bort cookies

De flesta webbläsare är initialt inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan ändra inställningarna för att blockera cookies eller för att varna dig när cookies skickas till din enhet. Det finns ett antal sätt att hantera cookies.

Se instruktionerna för din webbläsare eller hjälpskärmen för att lära dig mer om hur du justerar eller ändrar dina webbläsarinställningar:

Internet Explorer; Edge; Chrome; Mozilla Firefox; Safari

Om du inaktiverar cookies som vi använder kan detta påverka din upplevelse när du är på plattformen. Du kanske till exempel inte kan besöka vissa delar av plattformen, eller så får du inte anpassad information.

Om du använder olika enheter för att se och komma åt plattformen (t.ex. din dator, smarttelefon, surfplatta, etc.) måste du se till att varje webbläsare på varje enhet är anpassad för att passa dina cookie-preferenser.

Om du vill besökabookdialysis.com utan att spara cookies på din enhet efter att du stänger webbläsaren kan du besöka plattformen i ett så kallat privat- eller inkognitoläge. Läs i webbläsardokumentationen om hur du surfar i privat- eller inkognitoläge.

Läs mer om cookies här